Kind & omgeving

Kind & omgeving

Door zorg en onderwijs (ook voorschools) te koppelen, wordt er samen de stap genomen om op collectief niveau te werken.

Op deze manier wordt er preventief ingestoken op de ontwikkeling van een kindje en zal de expertise van de omgeving worden versterkt. Het werken in de context draagt positief bij aan de transfer van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Door op collectief niveau samen te werken, wordt er bijgedragen aan een betere samenwerking tussen zorg en welzijn in de regio: het werkt ontschottend doordat partijen vanuit een gezamenlijke visie eenzelfde taal spreken.

Een nauwe samenwerking met ouders is hierin van essentieel belang, waarbij we de normen en waarden van de ouders respecteren.

Er liggen mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van de steeds grotere groep kwetsbare kinderen eerder te signaleren, en datgene te bieden wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Wanneer we vroegtijdig, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vanuit een holistische visie naar de ontwikkeling van kinderen kijken, kunnen kinderen sterker de overstap maken naar de basisscholen.

Hierbij wordt de visie die een school hanteert, gevolgd.