Schoolse vaardigheden

Schoolse vaardigheden

Voor wie?

Kinderen die meer dan andere kinderen moeite hebben met het uitvoeren van schoolse taken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kleuren, tekenen of knutselen

 • werkjes maken waarbij iets nagebouwd of nagemaakt wordt

 • tempo houden

 • snel afgeleid zijn bij het maken van werkjes, in de kring of bij klassikale instructie

 • schrijven en voorbereidend schrijven

 • het organiseren van spullen en handig beginnen of blijven werken

 • extra begeleiding of aansturing nodig hebben

 • moeite hebben met gymles of dit niet leuk vinden

 • snel boos of verdrietig zijn zonder een duidelijke aanleiding

 • niet kunnen (stil)zitten in de klas

 • volgorde aanhouden tijdens een taak/ activiteit

Een groot deel van de tijd brengt uw kind op school door en het is heel belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. Wij brengen op school, het motorisch en procesmatig handelen van taken, waarbij moeite wordt ervaren, in kaart.

We analyseren de uitvoering van het handelen en beoordelen welke vaardigheden nodig zijn om de taak of activiteit goed uit te voeren en welke rol de omgeving hierin speelt.

Onze behandeling kan gericht zijn op het aanleren of verbeteren van vaardigheden, het geven van advies over hoe uw kind deze vaardigheid op school of thuis kan leren. Ook kan ons advies gericht worden op wat de omgeving anders kan doen of hoe de activiteit aangepast kan worden, opdat het kind succes ervaart. Maar vooral begrepen wordt.