Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bescherming persoonsgegevens
De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht:

In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht aan uw huisarts. Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. specialist, bedrijfsarts, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente, school), vindt dit in overleg met u plaats.

Kijk uitgebreide Privacy Statement kunt u kijken op onze website www.ergoroerstreek.nl of vraag het op bij uw ergotherapeut.

Vergoeding
Voor een ergotherapeutisch advies of een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Bij sommige verzekeringen geldt dat ergotherapie direct toegankelijk is, u heeft dan geen verwijzing nodig. Vraag bij uw verzekering na of rechtstreeks bij de ergotherapeut terecht kan en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Vraag dit na bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Behandelkosten ergotherapie tellen mee voor het eigen risico deel van uw ziektekostenverzekering. Voor kinderen (jonger dan 18 jaar) geldt dit niet.

Tarief ergotherapie 2024
€ 21,50 per kwartier behandeltijd / screening DTE
€ 30,00 aan huistoeslag (per huisbezoek)

Behandelafspraken
De behandelduur per behandelsessie is gemiddeld 30 tot 60 minuten. Wilt u er graag rekening mee houden dat u bij verhindering tijdig uw afspraak afzegt en verplaatst. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandagafspraken op vrijdag moet plaatsvinden. Bij niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt 75% van de afgesproken behandelduur bij u zelf in rekening gebracht. Indien u niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak voor een huisbezoek wordt tevens de aan huis toeslag in rekening gebracht. De tarieven zijn conform de landelijk vastgestelde Tarieven Gezondheidszorg. Indien de behandeling op één van onze praktijklocaties op school plaatsvindt dient u als ouder of begeleider minimaal 30% van de behandeltijd aanwezig te zijn.

Telefonische bereikbaarheid
U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-276 573 56. Het telefoonnummer van uw eigen ergotherapeut kunt u vinden op de website www.ergoroerstreek.nl of het visitekaartje dat u heeft ontvangen.