Valpreventie

Valpreventie

Voor wie: Volwassenen en ouderen waarbij sprake is van een verhoogd valrisico, die angst hebben om te vallen of gevallen zijn. Risicofactoren kunnen zijn: mobiliteit- en evenwichtsproblemen, duizeligheid, verminderd zicht of oogproblemen, incontinentie, onveilig gedrag, angst om te vallen of medicatiegebruik.

De ergotherapeut brengt in kaart welke risicofactoren in het dagelijkse functioneren de kans op vallen vergroten. Samen met de cliënt wordt er overlegd op welke manier deze risico’s verkleind kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan adviezen op het gebied van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen, maar ook adviezen om het handelen te veranderen en het risico te verkleinen.

In samenwerking met de gemeente Roermond en Roerdalen zetten we ons in om vallen te voorkomen en het aantal valincidenten onder volwassenen en ouderen te verminderen. Dit in nauwe samenwerkingen met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en huisartsen.