Schrijfbehandeling volgens Mesker

Schrijfbehandeling volgens Mesker

Voor wie? Kinderen die problemen ervaren met schrijven als gevolg van een kwetsbare lateraliteitsontwikkeling

Door middel van Meskeronderzoek  brengen wij in  kaart in welke fase van ontwikkeling (slurf, symmetrie, lateralisatie) uw kind zich bevindt en welke invloed deze fase heeft op leerprocessen zoals schrijven en lezen. Op basis van deze onderzoeken kan behandeling op het Meskerbord worden gestart. De lateraliteitsontwikkeling word op deze manier gestimuleerd.

www.meskertherapie.org

Extra info:

Wat is lateralisatie?

Lateralisatie is een fase in de ontwikkeling van de hersenen en de motoriek van een kind. Het kind leert onderscheid maken tussen de linker- en de rechterkant van het lichaam. Er ontstaat ook een voorkeurshand. De voorkeurshand voert de fijn motorische handelingen uit en de andere hand assisteert daarbij.

De samenwerking tussen beide lichaamshelften wordt steeds beter afgestemd.

Bij peuters en jonge kleuters zijn de bewegingen vooral symmetrisch. Zij zetten beide handen tijdens activiteiten in. Hierbij kruisen ze met de handen hun eigen middellijn nog niet kunnen kruisen en materialen overpakken van de ene hand naar de andere hand.

Waarvoor is lateralisatie belangrijk?

Lateralisatie is belangrijk voor het ontwikkelen van de voorkeurshand en de fijne motoriek. Bij het leren schrijven is een voorkeurshand nodig om letters op een vaste manier aan te leren. Het leren onderscheid te ervaren in links en rechts is belangrijk voor de ruimtelijke oriëntatie. Dit heb je nodig voor het inschatten van afstanden en richting. Kinderen die nog niet gelateraliseerd zijn, kunnen moeite hebben met alle begrippen die een richting aangeven, bijvoorbeeld links en rechts, voor en achter, op en onder. Het heeft vervolgens invloed op de ontwikkeling van een goede lees- en de schrijfrichting.

Wat zie je als een kind in groep 2 of 3 nog geen voorkeurshand heeft?

  • Het kind knipt en kleurt afwisselend met links en rechts

  • Het kind heeft moeite met het kruisen van de middellijn, pakt voorwerpen over voor het lichaam of beweegt het lichaam tijdens een activiteit om te voorkomen dat het kind de middellijn kruist.

  • Het kind weet nog niet wat links en rechts is 

  • Het kind spiegelt letters en cijfers en schrijft de eigen naam van rechts naar links.