Advisering omgaan met problemen in de prikkelverwerking

Advisering omgaan met problemen in de prikkelverwerking

Voor wie? Iedereen die meer inzicht wil hebben in zijn eigen sensorisch profiel en/of dat van zijn kind, en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren van zichzelf en van anderen.

Voor een gezin zorgen dagelijkse situaties soms voor veel frustratie als een kind moeite heeft met de sensorische informatieverwerking. Onze advisering is erop gericht dat ouders en/of leerkrachten uiteindelijk beter kunnen omgaan met een kind met problemen in de sensorische informatieverwerking. Als ouder krijgt u educatie over sensorische informatieverwerking en de invloed daarvan op het handelen van uw kind.

Kennis en inzicht in het sensorisch profiel van het kind en wellicht ook in dat van de ouder of leerkracht, geven inzicht in de benaderingswijzen en de gevolgen daarvan voor dagelijkse activiteiten. Door dit inzicht worden activiteiten zoals bijvoorbeeld douchen, eten, spelen, aan tafel zitten, spullen pakken, schoolse taakjes uitvoeren, of gaan slapen net iets anders uitgevoerd. Denk aan het tempo van handelen, gebruikmaken van andere materialen, andere manier van volgorde of uitvoering of benaderingswijze.

Het past daardoor beter bij het profiel van uw kind en de activiteit verloopt makkelijker.

Door kennis en inzicht in uw eigen sensorisch profiel in relatie tot het sensorisch profiel van uw kind, zult u ook meer begrip en erkenning krijgen ten opzichte van uw kind. Dit zal een positief effect hebben op de interactie met uw kind.