Efficiëntie, inspanning en zelfstandigheid in het dagelijkse functioneren

Efficiëntie, inspanning en zelfstandigheid in het dagelijkse functioneren

Voor wie? Kinderen die dagelijkse of schoolse taken niet voldoende, onhandig, of met veel inspanning uitvoeren. Kinderen die ondersteuning nodig hebben of waarvan men niet weet waarom een activiteit niet het gewenste resultaat heeft.

Door middel van ergotherapeutische interventies, kunnen wij vaststellen waardoor uw kind moeite ervaart in de uitvoering van taken. Vervolgens worden interventies of praktische adviezen gegeven. De context, thuis en op school, waarin het kind de taak moet uitvoeren, wordt hierin meegenomen. De ontwikkeling van executieve vaardigheden, de wijze van informatieverwerking en de (fijn)motorische ontwikkeling worden hierin meegenomen.

Executieve functies, wat zijn dat? (wij-leren.nl)