Advies van de werkplek en werkplekinrichting

Advies van de werkplek en werkplekinrichting

Voor wie? Mensen die problemen ervaren bij de uitvoer van hun werk.

De ergotherapeut adviseert u en uw werkgever hoe een optimale werkomgeving en werkplek gecreëerd kan worden. Er worden adviezen gegeven op het gebied van de houding tijdens het werken, verdeling van werkzaamheden gedurende de dag en de manier van uitvoering van de taken.  De omgeving van de werkplek en de inrichting van de werkplek zijn daarnaast belangrijke aandachtspunten. Daarnaast kunnen we samen kijken naar de energieverdeling tijdens de werkzaamheden.