Schrijfbehandeling

Kind met tekeningen

Schrijfbehandeling

Voor wie? Kinderen die problemen ervaren bij het schrijven. Denk aan problemen in schrijfmotoriek, handschrift of schrijftempo.

Door onze ergotherapeutische behandeling wordt het handschrift of schrijftempo verbeterd.  Het schrijfproces, het schrift zelf en het schrijven in de context worden vervolgens in kaart gebracht. Onze ergotherapeut stelt vast waarom het schrijven moeite kost. Daarbij wordt gekeken naar de vloeiendheid van het schrift, de overgang tussen de letters, de grootte van de letters en de verhoudingen van de letters, de plaats van de letters op het papier, het spiegelen van letters en cijfers, de schrijfhouding, de penvatting en hantering, de ligging van het papier en meubilair.

Samen met uw kind stellen we doelen op en bepalen we op welke manier we aan het verbeteren van het handschrift gaan werken.