Behandeling bij problemen in de prikkelverwerking

Behandeling bij problemen in de prikkelverwerking

Voor wie:

Kinderen die problemen ervaren in de registratie en verwerking van zintuiglijke informatie, zoals geluiden, visuele prikkels, tastprikkels, evenwichtsprikkels of reukprikkels (externe prikkels). Maar ook interne prikkels, zoals hongergevoel, dorst, aandrang tot plassen en poepen, pijnprikkels kunnen invloed hebben op het welbevinden en gedrag. Deze kinderen kunnen problemen ervaren in hun dagelijks functioneren, thuis en op school. Dit kan zich uiten in gedrag, zoals bewegingsonrust, boosheid, verdriet, niet slapen of moeite met concentreren

Het is belangrijk de problemen in de registratie en verwerking van prikkels in kaart te brengen. Dit doen we middels gerichte observaties en interpretaties van vragenlijsten.

Door het kind en de ouders uit te leggen op welke manier het kind sensorische informatie registreert, verwerkt en welke invloed dit kan hebben op zijn dagelijkse functioneren en gedrag, voelt uw kind zich beter begrepen.

Uitleg aan anderen, zoals school is onderdeel van de behandeling.

We leren uw kind, maar ook ouders, leerkrachten wat het kind nodig heeft om zich gedurende de dag goed te reguleren en op een adequate manier om te gaan met alle prikkels die het op een dag ervaart.

Dit zal een positief effect hebben op het volhouden van aandacht en concentratie wat een positief effect zal hebben op het lerend vermogen.

Daarnaast kunnen we het kind door middel van spel, positieve ervaringen op laten doen van prikkels die het kind als onprettig ervaart. Een volgende keer zal uw kind wellicht zelf de prikkel opzoeken en succeservaringen opdoen.