Voor leerkrachten

Voor leerkrachten

Coaching voor de leerkracht

Leerkrachten signaleren. Zo signaleren ze kwetsbaarheden in concentratie en aandacht en zien dat een kind moeite heeft om te gaan met de prikkels in de klas. Dit heeft invloed op het werken in de klas, de werkhouding en vaak ook op het tempo van werken of het af hebben van een taak.
Regelmatig geven leerkrachten aan wel te signaleren, maar niet altijd voldoende kennis te hebben over sensorische informatieverwerking en de invloed op het functioneren van een kind om vervolgens te kijken naar wat een kind kan helpen of ondersteunen.

Ook op het gebied van de ontwikkeling van het voorbereiden schrijven, fijne motoriek en schrijfmotoriek worden door leerkrachten signalen gegeven wanneer kinderen hier moeite mee hebben. Leerkrachten geven ook aan dat ze onvoldoende kennis hebben op het gebied van het bevorderen van deze ontwikkeling en de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind.

Door mee te werken in de klas, in de context van het kind, in relatie tot de taak kan er samen met het kind en de leerkracht adviezen worden gegeven, opdat het de ontwikkeling bevordert. Deze adviezen kunnen gericht zijn op het kind, maar vooral ook de klas en de leerkracht.

Het samenwerken in de context draagt positief bij aan de transfer van het geleerde in de dagelijkse praktijk en kennisvergroting en -verbreding van de leerkracht.

Zijn er andere vraagstukken die bij u spelen of wilt u meer informatie over wat Centrum CCC voor u kan betekenen? Neem dan contact op en ik denk graag met u mee!