Beoordeling en advies over zelfstandig en veilig functioneren

Beoordeling en advies over zelfstandig en veilig functioneren

Voor wie?
Indien er twijfels bestaan over het zelfstandig functioneren of wanneer er twijfels bestaan of het handelen in de thuissituatie nog veilig is. Bijvoorbeeld bij mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of door beperkingen als gevolg van ouderdom.

Door middel van observaties in het dagelijkse functioneren, beoordelen wij het functioneren van de cliënt in alledaagse zelfzorg- en huishoudelijke taken en kunnen we een uitspraak doen over de zelfstandigheid en veiligheid van het functioneren van de cliënt. Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke proces- en motorische vaardigheden in kaart worden gebracht, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken. Op basis van deze analyse zal de ergotherapeut u adviezen geven ter bevordering van het zelfstandig en veilig functioneren in uw thuissituatie.