Schrijfcentrum

Schrijfcentrum

Het Schrijfcentrum is onderdeel van Ergotherapie Roerstreek en richt zich op schrijfproblemen.

Goed leren schrijven is van groot belang bij het leren van taal en spelling, je emoties op papier kunnen zetten of notities maken. Wanneer je de lesstof opschrijft, wordt de stof ook beter onthouden. Maar vooral het zelfvertrouwen van een kind neemt toe als het goed en leesbaar kan schrijven. Kinderen hebben echter steeds meer moeite met het goed leren schrijven. Ook leerkrachten merken op dat kinderen steeds meer moeite ervaren met het leren schrijven in een leesbaar handschrift.

Het is immers een complexe vaardigheid om te leren. Kinderen worden uitgedaagd om vele verschillende vaardigheden, zoals fijne motoriek, vormherkenning, ruimtelijke begrippen of het koppelen van een klank aan een beeld, samen te voegen om te komen tot het schrijven van letters en woordjes.

Onze kinderergotherapeuten ondersteunen en adviseren zowel ouders als leerkrachten bij het herkennen én oplossen van schrijfproblemen. Daarbij kijken we niet alleen naar de ontwikkeling van de basisvaardigheden. Ook de keuze van schrijfgerei, zitmeubilair en de schrijfmethode kunnen van invloed hebben op de schrijfontwikkeling van een kind. In ons advies nemen wij deze aspecten mee, zodat het kind zich op de best mogelijke manier kan ontwikkelen en leert schrijven.

Ondersteuning in het geven van klassikale schrijflessen is onderdeel van onze werkzaamheden.

Deze ondersteuning is in de kleuterklas al mogelijk, met doorgaande lijn naar groep 3 tot en met groep 8. Het is belangrijk om, net als bij andere vakken op school, een doorgaande ontwikkeling bij het schrijven te hanteren. Denk aan de ontwikkeling van het krassen, kleuren naar tekenen of de ontwikkeling van schrijfpatronen naar schrijfletters.

Leerkrachten kunnen tijdens de schrijflessen adviezen krijgen waar ze tijdens het geven van de schrijfles op kunnen letten. Daarnaast krijgen de leerkrachten tips in het geven van instructies tijdens de lessen of advies over het inzetten van schrijfgerei of liniering.

Ook kunnen er individueel gerichte adviezen worden gegeven aan kinderen in de klas. Denk hierbij ook het schrijven in blokletters of schrijfletters.

Het doel van het geven en van schrijflessen in de klas zorgt ervoor dat leerkrachten ondersteund worden, maar ook de schrijfontwikkeling van de kinderen wordt bevorderd, op hun eigen niveau. Het belang van het goed leren schrijven wordt op deze manier ondersteund.