Leren spelen – Floortime

Leren spelen – Floortime

Voor wie?

Kinderen vanaf 1 jaar met een kwetsbaarheid in hun ontwikkeling, die moeite hebben met interactie, problemen hebben in de sensorische informatieverwerking en/of moeizaam tot (samen)spel komen. Kinderen met ASS-problematiek (Autisme Spectrum Stoornissen) of andere gedragsproblemen.

Door middel van spel ontwikkelen kinderen zich. Wanneer uw kind het moeilijk vindt om zelf tot spelen te komen, is het goed om te kijken wat hier de reden van zou kunnen zijn. Heeft uw kind te weinig ideeën of juist te veel? Wanneer spel te weinig variatie biedt en uw kind weinig ervaringen kan opdoen, kan het de ontwikkeling van vaardigheden remmen die nodig zijn bij schoolse activiteiten of samen te spelen, thuis of op school.

Onze ergotherapeut onderzoekt welke vaardigheden uw kind moeilijk vindt, Ook kan in kaart worden gebracht of er mogelijk sprake is van een sensorische  informatieverwerkingsprobleem. Ouders, school, kinderopvang worden in de beeldvorming meegenomen. Door het kind en zijn omgeving nauwkeurig te observeren, onderzoeksgegevens te analyseren en samen te werken met andere disciplines, ontstaat een goed beeld van de manier waarop uw kind begeleid kan worden in zijn ontwikkeling. Door middel van spel leert u, als ouder, de aandacht van het kind, interactie en samenspel, communicatie en logisch denken te vergroten. Uw kind wordt gestimuleerd om de interactie aan te gaan, emoties te reguleren, problemen op te lossen of creatief te zijn. Dit is van belang in de verdere ontwikkeling van uw kind.

DIR-Model - FloorPlay - informatieve website voor ouders en hulpverleners (specialplay.nl)