ASITT

ASITT

Sensorische informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensorisch-motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de sensorische informatieverwerking anders verloopt, kunnen uiteenlopende en vaak verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij misschien nauwelijks waarnemen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de sensorische informatieverwerking niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen beïnvloeden.

Sensorisch profiel maken

Voor wie? Kinderen die in het dagelijks functioneren moeite hebben met dagelijkse of schoolse situaties, anders reageren dan je gezien de situatie zou verwachten, snel overprikkeld zijn, soms een te hoog of juist te laag activiteitenniveau hebben, moeilijk in slaap vallen, moeilijk op gang komen of gedragsproblemen laten zien.

Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kindspecifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij goed hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op het dagelijks functioneren. Het kind kan in verschillende situaties ander gedrag laten zien als gevolg van omgevingsverschillen. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan een waardevolle aanvulling zijn. Met het sensorisch profiel maken wij inzichtelijk hoe uw kind zich het beste kan ontwikkelen, functioneren en leren. Aan de hand van het profiel laten we zien wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties.

Voor kinderen tussen 0 en 18 jaar kunt u bij ons terecht.

Karin Hilkens is gespecialiseerd in het maken van een sensorisch profiel bij baby’s en het jonge kind. Samen met ouders kan er inzicht verkregen worden op welke manier uw baby prikkels registreert en verwerkt. Zintuiglijke prikkels liggen aan de basis van het ontwikkelende kinderbrein. U krijgt inzicht in uw eigen sensorisch profielen tussen moeder/ vader en kind. Deze kunnen matchen met uw kind of juist een uitdaging vormen. De zintuigen spelen, bij iedereen, een belangrijk rol in de regulatie. Baby’s hebben weinig mogelijkheden tot zelfregulatie ze zijn afhankelijk van co-regulatie door de ouder/verzorger. Deze co-regulatie verloopt via de zintuigen. Er wordt aandacht besteed aan het leren herkennen van signalen die uw baby of peuter geeft, zoals moeheid, honger, comfort of behoefte aan geborgenheid. Het leren herkennen van deze signalen is helpend in het leren reguleren van emoties bij uw kindje maar ook het leren herkennen van lichaamstaal door de ouders/ verzorgers. Samen met ouders worden modulatie strategieën gezocht en afgestemd op het persoonlijk profiel van de ouder en het kind.