Leren om zelf te doen

Leren om zelf te doen

Voor wie? Kinderen die moeite hebben met het uitvoeren of aanleren van dagelijkse activiteiten. Het is ontwikkeld voor kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder), maar is ook bij veel andere kinderen toepasbaar.

Onze behandeling is gericht op het verbeteren of aanleren van activiteiten door het gebruik van het probleemoplossend vermogen en strategieën. Door gebruik te maken van de CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) wordt het kind aangemoedigd zijn eigen doelen op te stellen. Dit heeft een motiverend effect en het kind leert nadenken over wat helpend zou kunnen zijn om een activiteit succesvol uit voeren.

Tijdens de behandeling wordt de Goal-Plan-Do-Check strategie gebruikt. Deze strategie stimuleert het proces van problemen oplossen en is gericht op generalisatie en transfer. De nadruk ligt op het begeleid zelf laten ontdekken in plaats van het volgen van instructies door de therapeut. Uw kind kan na de behandeling geleerde strategieën toepassen bij het uitvoeren van (nieuwe) dagelijkse activiteiten.